Szczęśliwe przedszkolaki z Furman PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Prioryterowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.