Biblioteka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

Regulamin biblioteki          Czytanie w bibliotece


Rok szkolny 2017/2018

22 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Postaci z Bajek. Wzięły w nim udział przedszkolaki oraz uczniowie klas O - V. Klasa V przygotowała przedstawienie ,,Bajkowy pokaz mody”, w  którym uczniowie wcielili się w znane bajkowe postacie: np.  Calineczkę, Czerwonego Kapturka, Królewnę Śnieżkę, Pana Kleksa i inne.  Dzieci odgadywały bajkowe zagadki, tytuły bajek, układały puzzle. Musiały też wykazać się sprawnością fizyczną, gdyż pokonywały tory przeszkód, rzucały woreczkami do celu, przebierały groch itp..  Na zakończenie wszystkie klasy wykonywały na dużej kartce portrety swoich ulubionych postaci bajkowych między innymi Kubusia Puchatka, Koziołka Matołka, Roszpunki, Brzydkiego Kaczątka, Bałwanka Olego. Wszystkie prace zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. Każda klasa otrzymała bajkowy dyplom za udział w naszej wspólnej zabawie.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Dzień Głośnego czytania

   29 września  obchodziliśmy w naszej szkole  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W tym dniu uczniowie klas I- III i ,,O” wysłuchali baśni pt. ,, Tomcio Paluszek” czytanej przez nauczycieli. Następnie wszyscy zasiedli przy wspólnych stolikach i wykonywali ilustrację do baśni. Prace dzieci zawisły na wystawce i wszyscy mogli je podziwiać.

  

 

 

 

Przyjęcie pierwszaków do biblioteki szkolnej

 11 października uczniowie klasy I zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników naszej szkolnej biblioteki. Pierwszoklasiści zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z jej regulaminem, a także z księgozbiorem bibliotecznym. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Wykonali też rysunki ,,Moja wizyta w bibliotece szkolnej”, które zawisły na bibliotecznej gazetce.

 


Rok szkolny 2016/2017

 

 

Prace biblioteczno-techniczne

Rodzaj zajęć

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.       Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

wrzesień

    

     M. Sławek

2.       Prowadzenie dziennika biblioteki, prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej, całorocznej.

cały rok

3.       Uzupełnianie księgozbioru biblioteki.

cały rok

4.       Bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.

cały rok

5.       Wpisywanie książek do katalogu internetowego.

cały rok

6.       Porządkowanie księgozbioru, przeniesienie biblioteki do nowego pomieszczenia.

wrzesień

7.       Konserwacja zbiorów –oprawa i naprawa książek.

cały rok

8.       Założenie kart czytelnika nowym uczniom.

październik

9.       Selekcja zbiorów, spisywanie ubytków.

cały rok

10.   Przeprowadzenie inwentaryzacji księgozbioru.

I półrocze

11.   Analiza czytelnictwa indywidualnego, opracowanie miesięcznych wykazów.

cały rok

12.   Uaktualnianie gazetek w bibliotece i na korytarzu szkolnym.

cały rok

 


 


Rok 2016 ogłoszony został rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji  uczniowie klas IV – VI na lekcjach czytali fragmenty książki pt. ,, W pustyni i w puszczy”, a także oglądali film o tym samym tytule. Wykonana została gazetka poświęcona pisarzowi, a także wystawka książek jego autorstwa.


Z okazji obchodów kolejnego Dnia Papieskiego uczniowie mogli zapoznać się  z pozycjami książkowymi poświęconymi  Świętemu Janowi Pawłowi II- naszemu rodakowi.


W tym roku obchodziliśmy siódmą rocznicę nadania naszej szkole imienia Stanisława Jachowicza – bajkopisarza związanego z naszym regionem. W szkole odbył się uroczysty apel poświęcony patronowi. Została wykonana okolicznościowa  gazetka. Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w konkursie na portret Stanisława Jachowicza. Zwycięzcy  otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Szóstoklasiści na lekcjach informatyki wykonywali prezentację związaną z naszym patronem. Jedną z nich obejrzeli wszyscy uczniowie w czasie apelu  rozpoczynającego realizację projektu  czytelniczego „Czytam, bo lubię”.

 

          


W październiku uczniowie klasy I zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników naszej szkoły.


W listopadzie przypada rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie biorący udział w konkursach: wiedzowym,  plastycznym i piosenki zostali nagrodzeni przez panią dyrektor.  

          


25 listopada przypada  Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie wszystkich klas przygotowywali prezentacje o misiach – bohaterach bajek, jak i tych żyjących w różnych częściach świata. Wykonana została gazetka poświęcona misiom, a także wystawka książek ,,Misiowe lekturki”. Na lekcjach dzieci klas młodszych czytały fragmenty książek, których bohaterami są misie.

          

                          


Rodzice  czytają

Uczniowie klasy II wraz z rodzicami włączyli się w realizację szkolnego projektu pt. Czytam bo lubię. Cyklicznie co miesiąc jeden z rodziców przychodzi na zajęcia i czyta głośno uczniom   wybraną przez siebie bajkę . We wrześniu bajkę /Brzydkie kaczątko/ czytała mama Igora Łysiaka, a w październiku baję/ O koguciku złotym grzebyku/ czytała mama Amelki Czerepak. Spotkania z rodzicami są okazją do rozmów nie tylko na temat przeczytanych książek , ale i o czasach szkolnych rodziców.


 

 

Czytam bo lubię

Projekt promujący czytelnictwo dzieci i młodzieży

 

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra...”

Henryk Sienkiewicz

 

I. Wstęp

 

       Projekt „ Czytam bo lubię” przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach. Jego głównym założeniem jest promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów .

      Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do jak najczęstszych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania.

      Wychowanie dzieci do czytania jest pracą wieloletnią i żmudną , dlatego powinno się ją rozpocząć jak najwcześniej . Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Trzeba pamiętać, że nikt nie rodzi się czytelnikiem , a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby.

II. Cele szczegółowe:

1.     Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci szkolnych.

2.     Uwrażliwienie dzieci na piękno tekstu literackiego.

3.     Rozbudzanie wyobraźni  uczniów i poszerzanie wiedzy o świecie.

4.     Zachęcanie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.

5.     Wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu wolnego.

6.     Rozwijanie sprawności umysłowych , językowych i umiejętności twórczych.

 

 

 

III. Termin realizacji: 22 X 2016 r. (Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych) – 23 IV 2017r. (Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich).

IV. Osoby odpowiedzialne:  M. Sławek, E. Mikula, A. Nowocień

V. Harmonogram działań:

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Opracowanie projektu.

M.Sławek,   E.Mikula

IX 2016

Przedstawienie projektu na zebraniu rady pedagogicznej.

M.Sławek,  . E.Mikula

X 2016

Ogłoszenie projektu dla uczniów i zaprezentowanie harmonogramu działań  na plakacie oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

M.Sławek,               E. Mikula, A. Wit

X 2016

Przystąpienie do programu        „Mądra szkoła czyta dzieciom” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

E. Mikula

X 2016

Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Tarnobrzegu, zwiedzanie biblioteki , wystaw, lekcja biblioteczna w dziale książek dla dzieci.

M. Sławek,

Z. Walska

X 2016

Przygotowanie przedstawienia o patronie naszej szkoły Stanisławie Jachowiczu.

M. Sławek

 E.Mikula,

A. Nowocień

X 2016

Urządzenie w klasach kącików czytelniczych z ulubionymi książkami  uczniów

Wychowawcy

XI 2016

Przeprowadzenie akcji „5 minut głośnego czytania codziennie”.

Wychowawcy , nauczyciele

XI 2016

Przeprowadzenie akcji „ Poczytaj mi mamo” – głośne czytanie dzieciom przez rodziców.

Z. Walska

X 2016 –         V 2017

Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej.

M. Sławek,

J.Tokarska

XI – XII 2016

Obchody Dnia Pluszowego Misia

Z. Walska,

M.Sławek,

E.Mikula,

A. Nowocień

XI 2016

„Wieczór z filmem i książką” –podsumowanie roku Sienkiewicza.

M. Sławek,

E. Mikula

XII 2016

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla klasy II i III- „ Wesołe wiersze Tuwima i Brzechwy”.

Z. Walska,

M. Sławek

II 2017

Konkurs plastyczny „ Okładka mojej ulubionej książki”.

M. Sławek,

A. Nowocień

III 2017

Przygotowanie przez uczniów klas IV- VI  prezentacji  „ Historia książki”.

A.    Nowocień

IV 2017

Przedstawienie „ Teleekspres- sądzimy książkę” na podsumowanie projektu.

M. Sławek,

E. Mikula

IV 2017

Wyłonienie „Mistrza czytelnictwa”   w I i II półroczu.

M. Sławek

I, VI 2017

 

Wykonanie gazetki „ Książki miesiąca” reklamującej ciekawe książki .

M. Sławek,

E. Mikula

X 2016 –

VI 2017

VI.Ewaluacja:

- porównanie stanu czytelnictwa w roku szkolnym 2016/ 2017 z poprzednimi latami,

-analiza ankiety dla uczniów dotyczącej czytelnictwa, wnioski,

-obserwacja przez nauczycieli poziomu aktywności na zajęciach przeprowadzonych w ramach projektu.

 

 


 

Sprawozdanie - projekt czytelniczy ,, Czytam bo lubię”

 

      W roku szkolnym 2016/ 2017 w naszej szkole realizowany był  projekt promujący czytelnictwo dzieci i młodzieży ,, Czytam bo lubię” Jego głównym założeniem była promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów.

     W październiku projekt został przedstawiony  radzie pedagogicznej i zatwierdzony do realizacji.  Informacje o nim umieszczone zostały na stronie internetowej szkoły i na plakacie informacyjnym obok biblioteki szkolnej. Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu        ,, Mądra szkoła czyta dzieciom” w ramach kampanii społecznej ,, Cała Polska czyta dzieciom”.

 W klasach wygospodarowano miejsca na kąciki czytelnicze, w których znalazły się książki nie tylko z biblioteki , ale też przynoszone przez uczniów. Nauczyciele przede wszystkim klas młodszych czytali dzieciom fragmenty różnych książek, które były później omawiane, opisywane albo ilustrowane. W listopadzie w ramach tej akcji codziennie głośno czytaliśmy   5 minut. W klasie II książki dzieciom czytały mamy. W październiku uczniowie klas II i III wyjechali na wycieczkę do Biblioteki Miejskiej w Tarnobrzegu. Zwiedzili pomieszczenia biblioteczne , oraz wystawę  ,, Pachnące książki ‘’ przygotowaną przez Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. Panie bibliotekarki przeprowadziły lekcję biblioteczną dla dzieci.  22 października obchodziliśmy Święto Szkoły.  Z tej okazji odbył się uroczysty apel, a także konkurs plastyczny ,, Portret  Stanisława Jachowicza”. Jego laureatami zostali : Laura Szymanek – kl. I, Wojciech Nowocień – kl. II, Sebastian Niziołek – kl. III, Dominik Duma – kl. V, Weronika Bąk – kl.IV i Agnieszka Pikus – kl. VI. Wtedy też pierwszoklasiści zostali przyjęci  w poczet czytelników naszej biblioteki.

   Listopad to obchody Dnia Pluszowego Misia i Dnia Życzliwości. W czasie apelu poszczególne klasy prezentowały informacje o wybranych misiach – bohaterach popularnych bajek , jak i tych żyjących na różnych kontynentach. Została wykonana gazetka ścienna ,,Bajkowe misie,” a także wystawka misiów i książek o nich ,, Misiowe  lekturki”. W ramach konkursu plastycznego ,, Mój przyjaciel Miś ”, uczniowie różnymi technikami przedstawiali postacie misiów. W grudniu gazetką i czytaniem fragmentów książki pt. ,,W pustyni i w puszczy” podsumowaliśmy rok Henryka Sienkiewicza. W maju w klasach II i III odbyły się konkursy wiedzowe  pt. ,,Wesołe wiersze Brzechwy i Tuwima”.  Na lekcjach uczniowie tych klas  wspólnie czytali wybrane wiersze, a następnie odpowiadali na pytania z nimi związane. Zwycięzcy otrzymali dyplomy.

   W maju nastąpiło podsumowanie projektu. Obejrzeliśmy przedstawienie pt. ,,Teleekspres – sądzimy książkę”. Wręczono  nagrody i dyplomy w konkursie plastycznym ,,Okładka mojej ulubionej książki”. Nagrodzono prace: Julii Walskiej, Eryka Grandy, Sandry Banasiak, Leny Szalki, Laury Szymanek, Szymona Czerwińskiego i Julii Jaworskiej. Wyłonione zostały klasy, które wypożyczyły najwięcej książek. Były to : klasa V, klasa III i klasa I. Uczniowie obejrzeli prezentację pt. ,, Historia książki” przygotowaną przez klasy starsze na lekcjach informatyki.         Przez cały czas trwania projektu wykonane były różne gazetki i wystawki zachęcające uczniów od czytania: ,, Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”, ,,Nasz patron – Stanisław Jachowicz”,  ,,Książki miesiąca – podróżnicze i przygodowe”,  ,, Książki pod choinkę”,  ,,Znane poetki i pisarki”,   ,,Książki naszych rodziców,”   ,,Zabierz książkę na wakacje”.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

     W maju nastąpiła ewaluacja projektu. Porównano stan czytelnictwa w roku szkolnym 2016/ 2017 z poprzednimi latami. Na podstawie ankiet dla uczniów i obserwacji nauczycieli wyciągnięte zostały następujące wnioski:

-w porównaniu do poprzednich lat odnotowano wzrost liczby wypożyczanych książek przez    uczniów,

-dzieci szczególnie młodsze chętnie wypożyczają książki,

-uczniowie chętnie biorą udział w różnych akcjach, konkursach, apelach i uroczystościach organizowanych przez bibliotekę.


Rok szkolny 2015/2016

 


 

-Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wykonana została gazetka ,,Świąteczne kartki”

-Laureaci konkursu literackiego  ,,Wiosenne rymowanki”

Z okazji 3 Maja wykonana została wystawka książek o Polsce ,, Gdy myślę , Polska”

- Do kwietnia trwał konkurs na najładniejszy dzienniczek ucznia. Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe a ich dzienniczki można było oglądać na wystawie

 

 

-Stan czytelnictwa w poszczególnych klasach

-Przez cały rok szkolny trwał konkurs czytelniczy na najlepszego czytelnika biblioteki.

I miejsce – Emilia Zioło -142 książki,

II miejsce – Oliwia Walska -79 książek,

III miejsce –Nikola Sforza – 72 książki.

Na zakończenie roku szkolnego dziewczynki otrzymały nagrody książkowe.

 


Na zajęciach plastycznych uczniowie klasy I wykonali rysunki "Moja wizyta w bibliotece szkolnej". Rysunki zostały umieszczone na gazetce bibliotecznej.

 

 


 

20 października uczniowie klasy I zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników naszej biblioteki szkolnej. Opiekunka biblioteki zapoznała dzieci z regulaminem korzystania z księgozbioru bibliotecznego, mówiła jak dbać o książki i zachęciła wszystkich do jak najczęstszego odwiedzania biblioteki.

Później zostały dzieciom karty czytelnika i każdy mógł już samodzielnie wybrać książki do czytania. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy czytelnika.

 


W tym roku przypada 6-ta rocznica nadania naszej szkole im. Stanisława Jachowicza. Z tej okazji wykonana została gazetka przybliżająca wszystkim sylwetkę naszego patrona.

 


 

 

 

Konkursy

W październiku rozstrzygnięty został konkurs "Moja zakładka do książki". Swoje zakładki wykonali uczniowie klasy II i III. Wszystkie były pomysłowe i ładnie wykonane a podziwiać je mogliśmy na wystawce obok biblioteki szkolnej.

Najładniejsze prace wykonały: Kasia Gorczyca (kl.II); Nikola Sforza, Weronika Bąk i Martynka Bednarz (kl.III).

Wyróżniono też: Adama Jaworskiego, Miłosza Dąbka, Adriana Janeczko i Antka Sajdę (wszyscy z kl. II).

Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez szkołę.