Zdrowie to radość, ruch i wiedza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

..  ZDROWIE TO RADOŚĆ, RUCH I WIEDZA  - projekt profilaktyczny z promocji zdrowia

Projekt obejmował imprezę  sportową , edukację przez sztukę adresowaną do uczniów szkoły. W części realizowany był wspólnie z nauczycielami i rodzicami.

CELE PROJEKTU:

1. Promocja zdrowia - propagowanie prozdrowotnego stylu życia ( zachęcanie do aktywności fizycznej).

2.Wdrażanie do nabycia umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób czynny.

3.Rozbudzanie zainteresowań i potrzeb rekreacyjnych wśród dzieci i dorosłych oraz motywacja do dalszego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.

4.Integracja rodziny- nawiązanie i utrwalenie przyjaznych stosunków między dorosłymi i dziećmi.

5.Zachęcanie rodziców do aktywnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi.

W ramach projektu podjęliśmy następujące działania:

1. Pojęcie zdrowia- rozwieszenie plakatów na temat kultury zdrowotnej- najlepsze plakaty z każdej klasy.

2.Higiena osobista i jamy ustnej.

3.Prawidłowe odżywianie.

4.Wykorzystanie czasu wolnego- aktywność fizyczna.

5.Szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu.

IMPREZA SPORTOWO - REKREACYJNA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT ,,ZDROWIE TO RADOŚĆ, RUCH I WIEDZA

Impreza została przygotowana we współpracy z rodzicami, ochotniczą strażą pożarną i zawodową, społecznością lokalną. Składała się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły ze swoim repertuarem taneczno- muzycznym oraz przedstawili inscenizację ,, Jak Wojtek został strażakiem". Druga część to zawody sportowe pod okiem strażaków.

Po powitaniu wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i gości przez dyrektora szkoły i komendanta straży pożarnej nastąpiło przedstawienie jury, które czuwało nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Jury pracowało w składzie: pielęgniarka, nauczyciele, strażacy i przedstawiciele uczniów. Po zapoznaniu z regulaminem zawodów nastąpiły konkurencje teoretyczne i sportowe. Zawodnicy mobilizowani byli hasłami przygotowanymi wcześniej przez uczniów.

Konkurencje były różne. Zarówno proste, jak wyścigi z jabłkami czy w workach, aż po trudniejsze typowo strażackie. Po konkurencjach sportowych nastąpił pokaz ratowania ludzi z wypadku samochodowego.

Imprezie zorganizowanej w niedzielne popołudnie towarzyszył zespół muzyczny. Mieszkańcy naszej i okolicznych miejscowości miło spędzili czas. Wskazywały na to rozmowy z nimi oraz analiza ankiet, jakie przeprowadziliśmy wśród uczestników. To zmotywowało nas do dalszych działań w zakresie promowania zdrowia w naszej szkole i w środowisku.

Poprawiony: wtorek, 09 kwietnia 2013 17:28