Podajmy sobie ręce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2007/2008 od października do czerwca.

Adresowany był bezpośrednio do uczniów Szkoły Podstawowej w Furmanach oraz całej społeczności szkolnej, a pośrednio do społeczności lokalnej. W zakresie realizacji projektu współpracowaliśmy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, służbą zdrowia, Sądem Rodzinnym i Policją.

Główne cele projektu to:

  • kształtowanie wśród całej społeczności szkolnej prawidłowych zachowań i postaw wobec siebie i innych,
  • przeciwdziałanie agresji,
  • uwrażliwienie na kulturę słowa,
  • uatrakcyjnienie życia szkolnego,
  • wzmocnienie współpracy nauczycieli z rodzicami oraz więzi rodzic - dziecko,
  • integracja zespołów klasowych oraz całej społeczności szkolnej.

Agresja i przemoc w rodzinie, na ulicy to obecnie powszechne zjawisko. Sprzyja temu kryzys wartości i autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych, frustracja spowodowana ubóstwem, pozostawienie dzieci i młodych ludzi z ich własnymi wartościami.

W konsekwencji duża część odpowiedzialności w zakresie kształtowania postaw i właściwego rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży spoczywa na szkole i nauczycielach, którzy biorą na siebie trudną rolę wychowawczą oraz wspierającą w stosunku do rodziców dzieci.

Istotą projektu było przeprowadzenie działań, które w pewnym stopniu zminimalizują przemoc i agresję, która narusza prawo każdego dziecka do życia w poczuciu bezpieczeństwa.

Realizację projektu rozpoczęliśmy od zapoznania nauczycieli z zadaniami i planem działań. Wykonaliśmy ulotki dla rodziców informujące o projekcie. Na tablicy informacyjnej zostały zawieszone plakaty "Szkoła bez przemocy", a na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym zostało wykonany "Drzewo zasad zachowania się w różnych miejscach w szkole" oraz plakat "Mądra głowa nie zapomina o magicznych słowach".

W listopadzie odbyła się pedagogizacja rodziców "Nieprawidłowe zachowania wśród uczniów - różne formy agresji".

W grudniu zorganizowane zostało szkolenie w formie wykładu i warsztatów "Praca z dzieckiem agresywnym - sprawca i ofiara przemocy".

W styczniu wszyscy nauczyciele wzięli udział w szkoleniu "Spójrz inaczej na agresję", a uczniowie klas IV - VI w warsztatach "Tolerancja jako norma zachowań ludzkich" - cz. I i "Agresja - wróg czy przyjaciel?" - cz. II. W klasach I - III wychowawcy przeprowadzili zajęcia o tematyce:

  • "Zło dobrem zwyciężaj",
  • "Gdzie mieszka dobro?",
  • "Czy potrafisz być koleżeński".

Stworzyliśmy punkt konsultacyjny dla uczniów oraz otoczyliśmy opieką uczniów z rodzin problemowych.

W lutym na lekcjach wychowawczych uczniowie tworzyli "Klasowe kodeksy" zachowania, norm i praw regulujących stosunki koleżeńskie. Omawiali zasady pracy w grupie oraz komunikacji interpersonalnej w klasie.

W marcu zorganizowaliśmy konkurs literacki "Czarodziejskie słowa kontra agresja" oraz konkurs na gazetkę klasową pt. "Życie bez przemocy".

W kwietniu wybraliśmy mistrza życzliwości oraz wspólnie malowaliśmy plakaty z hasłem "Protestujemy przeciwko wulgaryzmom".

W maju dużym zainteresowaniem cieszyło się udekorowanie szkoły kwiatami - symbolami życzliwości oraz obchody "Dnia Niezapominajki" i "Dnia Stokrotki". Punktem kulminacyjnym obchodów tych dni było sadzenie w ogródku szkolnym niezapominajek i stokrotek.

Zorganizowaliśmy także wyjazd integracyjny "Zieloną Szkołę".

W czerwcu zakończyliśmy projekt "Festynem Rodzinnym". Była to wspólna zabawa dzieci, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. Na boisku szkolnym została urządzona scena, na której występowały dzieci przedstawiając inscenizacje związane ze zdrowiem, przyjaźnią, śpiewały piosenki, prezentowały tańce.

Zorganizowaliśmy punkt sprzedaży żywności ekologicznej oraz tradycyjnych wypieków wiejskich ciast i chleba wiejskiego. Nie zabrakło też napojów i lodów. Mieszkańcy mogli miło spędzić czas przy grillu konsumując kiełbaski.

Przygotowaliśmy dla dzieci i dorosłych różne gry i konkursy z nagrodami. Były to konkursy sportowe, sprawnościowe, muzyczne itp. Towarzyszyła nam muzyka w wykonaniu zaproszonego zespołu oraz występ młodzieży z Domu Kultury w Sokolnikach.

W przygotowaniu tego przedsięwzięcia pomagała nam Rada Rodziców. Cała społeczność szkolna i lokalna miło spędziła niedzielne popołudnie.

Poprawiony: środa, 21 sierpnia 2013 17:19