SKKT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

SKKT

Cele

* Rozwijanie zainteresowań turystyką i krajoznawstwem;

* Poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych własnego regionu, kraju;

* Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem, turystyką piesza i rowerową;

* Zdobywanie wiedzy przyrodniczej, geograficznej;

* Rozwijanie umiejętności orientowania się w terenie, korzystania ze znaków topograficznych;

* Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;

* Kształtowanie odpowiedzialności za siebie, grupę;

* Współdziałanie w grupie rówieśniczej;

Działania

* Organizowanie wycieczek pieszych i rowerowych po najbliższej okolicy;

* Organizowanie wycieczek autokarowych i zielonych szkół;

* Przeprowadzanie konkursów o tematyce przyrodniczej, geograficznej, turystycznej;

* Organizowanie spotkań, ognisk integracyjnych;

* Przeprowadzanie akcji i imprez przyrodniczych, krajoznawczych;

* Przygotowywanie wystaw tematycznych;

* Wykonywanie gazetek ściennych, propagujących turystykę i krajoznawstwo;

* Zbieranie materiałów i okazów przyrodniczych, krajoznawczych;

* Wykonywanie albumów, plakatów;

* Opracowanie szkolnego śpiewnika turystycznego;

* Prowadzenie kroniki SKKT;