Innowacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

PROGRAM PEDAGOGICZNO – PRZYRODNICZY „ CZTERY PORY ROKU”

I. WSTĘP

„ Masz prawo w kontakcie z przyrodą dać się życiu unieść i nic nie obróci się na szkodę, wszystko cię ubogaci, ulepszy, udoskonali, ale … pod jednym warunkiem Sam dobrowolnie musisz przyjąć na siebie ograniczenie, że używając w pełni przysługujących Ci dóbr, ustrzeżesz się od uzależnienia”

( ks. Bp. E. Janik )

Jesteśmy częścią przyrody i powinniśmy żyć z nią w zgodzie. A to oznacza, że mamy przestrzegać jej praw, szanować jej zasoby i żyć w rytmie, jaki wyznaczają pory roku. Program, ten ma ukazać i pomóc uczniom zrozumieć zjawiska i mechanizmy zachodzące w środowisku naturalnym w poszczególnych porach roku. Przygotować go do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu najbliższego otoczenia. Ma kształtować wrażliwość, zaciekawienie i zainteresowanie przyrodą. Zadania te będą realizowane poprzez zastosowanie ciekawych form, aktywizujących metod, w pracach badawczych i podczas zabawy. Uczniowie zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną na temat środowiska, w którym żyją.

Program przewidziany jest na trzyletni okres nauki. W każdym roku wprowadzony będzie inny temat przewodni ( las, łąka, woda ). Zadania dostosowane będą do wieku i możliwości uczniów. Realizowany będzie podczas zajęć z języka polskiego, środowiska, sztuki, techniki – w klasach I- III oraz na lekcjach wychowawczych i przyrodzie – w klasach IV-VI. Ważną rolę odegrają również zajęcia pozalekcyjne i spotkania w ramach paktu przyjaźni klas.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. CEL GŁÓWNY

· Wyrabianie umiejętności dostrzegania zjawisk przyrodniczych i procesów zachodzących w przyrodzie.

· Rozbudzanie zainteresowań w dziedzinie krajoznawstwa

· Ukazanie piękna ziemi ojczystej

· Integracja i współpraca międzyklasowa

2. CELE OPERACYJNE :uczeń

· Rozpoznaje zależności występujące w środowisku przyrodniczym

· Opisuje środowisko i samodzielnie wnioskuje

· Zgłębia wiedzę o przyrodzie w oparciu o obserwację doświadczenie, literaturę i Internet

· Umiejętnie posługuje się kompasem, mapa, przewodnikami · Rozsądnie korzysta z zasobów natury

· Dostrzega pozytywne i negatywne zjawiska zachodzące w ekosystemach

· Ma poczucie odpowiedzialności i troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi

· Umie zachować się w różnych sytuacjach i miejscach

· Tworzy kronikę wycieczek, wydarzeń oraz zielniki roślin, albumy i plakaty

· Planuje imprezy i zabawy klasowe zgodnie z kalendarzem przyrody

· Jest wrażliwy na piękno otaczającej przyrody i wzmacnia więzi z nią.

3. TREŚCI PROGRAMOWE

Treści będą oscylowały wokół pór roku.

W każdej porze przewiduje się:

· Zajęcia przyrodnicze

· Prace w ogródku szkolnym

· Dekoracje klasy · Obchodzenie świąt szkolnych i klasowych

· Tradycje klasowe

· Przedstawienia i spektakle

· Konkursy tematyczne · Zajęcia turystyczne

4. FORMY PRACY

· Indywidualna

· Grupowa

· Zbiorowa

5. METODY PRACY

· Obserwacje oparte na obserwacji bezpośredniej i pośredniej elementów poszczególnych ekosystemów

· Problemowe rozwijające umiejętności myślenia, oparte na stwarzaniu uczniom sytuacji problemowej oraz organizowaniu procesu poznawczego w warunkach naturalnych, podczas których uczniowie poznają środowisko. Uczą się poprzez analizowanie, ocenianie, porównywanie, wnioskowanie czy wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych

· Badawcze angażujące uczniów do przeprowadzania badań i eksperymentów przyrodniczych

· Graficznych zapisów polegające na tworzeniu schematycznych zapisów analizowanego procesu

· Praca z różnymi źródłami informacji

III. SPOSOBY REALIZACJI

Zaplanowane treści programowe uczniowie będą realizować poprzez praktyczną działalność. Wykonują jesienne, wiosenne i letnie prace w ogródku szkolnym. Zgodnie z porami roku udekorują swoje sale lekcyjne, nauczą się wierszy, piosenek, przygotują wystawy, przedstawienia i spektakle. Będą obchodzić święta szkolno – klasowe zgodnie z kalendarzem imprez np., Andrzejki, Mikołajki… Ciekawą formą będą tradycje klasowe np. pikniki, ogniska, spotkania rodzinne. Swoją wiedzę uczniowie wzbogacą poprzez zajęcia przyrodnicze w ramach lekcji i podczas zajęć pozalekcyjnych. Będą obserwować przyrodę, obchodzić święta ptaków, lasu, niezapominajki itp. Zbiorą informacje na temat żucia mrówek, roślin zielnych. Najbardziej lubianą i pouczającą formą nauki są wycieczki. W programie przewiduje się liczne wycieczki piesze i rowerowe po najbliższej okolicy oraz zabawy terenowe. Program ma ukazać i pomóc zrozumieć zjawiska i mechanizmy rządzące środowiskiem, w którym żyje dziecko, a także ma przygotować ucznia do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu najbliższego otoczenia.

IV. EWALUACJA PROGRAMU

Celem ewaluacji będzie ocena wartości programu i sposobu jego realizacji poprzez obserwacje zachowań uczniów w różnych sytuacjach. Obserwowana będzie aktywność uczniów, ich udział w akcjach oraz podejmowane działania. Wykonywanie albumów, zielników, plakatów, prezentacji przyrodniczych i prac, udział w konkursach i apelach, współdziałanie w zespole. W oparciu o zebrane wnioski dokonane zostaną korekty.

V. ZAKOŃCZENIE

Program ma charakter otwarty i można go uzupełniać oraz modyfikować zgodnie z potrzebami uczniów.

Marzena Sławek, Bożena Tutak, Zofia Walska

CZTERY PORY ROKU – „ ZIELONA KLASA” – LAS PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2006 / 2007

JESIEŃ – wyprawa po złote runo

1. Zajęcia przyrodnicze

a. w klasie

- Jak orientować się w lesie

– kl. IV - Warstwy lasu

– kl. IV - Grzyby kapeluszowe

– kl. IV - Porosty i mchy – kl. IV

- Paprocie, skrzypy i widłaki – kl. IV

- Drzewa i krzewy leśny – kl. IV

- Rodzaje liści – kl. IV

- Założenie zielnika liści drzew i krzewów – kl. I, II, IV

- Odloty ptaków – kl. I, II

- Las i jego mieszkańcy – kl. I, II

- Ciekawostki z życia zwierząt

– kl. I, II - Kącik jesiennych skarbów

– kl. I, II b. w terenie - Klasowy rezerwat przyrody

– jesienne spostrzeżenia – kl. II, III, V

- Wieżowiec mrówek - opis – kl. II, III, IV

2. Prace w ogródku szkolnym - dosadzanie bylin i wrzosów - zbieranie nasion - zabezpieczenie roślin na zimę

3. Dekoracje klasy i szkoły - ozdoby na okna i firanki w klasach i na korytarzu - gazetki ścienne: „ Drzewa iglaste”, „ Drzewa egzotyczne w obiektywie” - jesienne bukiety z wrzosów i liści - wystawa leśnych liści, nasion i owoców

4. Obchody świąt szkolnych i klasowych - Sprzątanie Świata – leśne wysypiska śmieci - Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, - Tydzień zwierząt – zajęcia tematyczne - Święto Drzewa - Święto Zmarłych – mogiłą w lesie

5. Tradycje klasowe - wybór jesiennego ucznia - konkursy - ognisko leśne – zabawy i zwyczaje zwierząt - piknik orzeszkowy - założenie śpiewnika jesiennych piosenek - pasowanie uczniów klasy I – „ Mrówki mądre główki”

6. Konkursy tematyczne - zielnik jesiennych liści - jesienne drzewo - plastyczny

7. Zajęcia turystyczne - wycieczka piesza do lasu – dary jesieni – kl. II, I, IV - Skrzydlaci mieszkańcy lasów – kl. I, II - Zmiany zachodzące w lesie jesienią – kl. I, II

ZIMA – uśpiona przyroda

1. Zajęcia przyrodnicze

a. w klasie

- Rodzaje lasów w Polsce

- kl. IV - Przystosowanie roślin do życia na lądzie – kl. IV

- Przystosowanie zwierząt do życia na lądzie – kl. IV

- Łańcuchy pokarmowe w lesie – kl. IV

- Życie mrówek – zbieranie informacji- lekcja w pracowni komputerowej – kl. IV

- Zimowe kryjówki zwierząt – kl. I, II b.

w terenie

- Tropy zwierząt – kl. I, II, IV

- Klasowy rezerwat przyrody zimą – kl. I, II,

- Zakładanie ptasiej stołówki – kl. I, II

2. Dekoracje klasy i szkoły - ozdoby na okna i firanki w klasach i na korytarzu - gazetki ścienne – „ Rodzaje lasów w Polsce”, „ Drzewa Liściaste” - choinki klasowe

3. Obchody świąt szkolnych i klasowych - Wigilia, zabawa choinkowa, - Walentynki, Dzień Kobiet - Tłusty Czwartek – smażenie chrustów

4. Tradycje klasowe - wybór zimowego ucznia - konkursy - kulig w lesie - zdrowe drugie śniadanie – bogactwo serów - opłatek dla rodziców

5. Zajęcia turystyczne - wycieczka piesza do lasu w Górkach – kl. I,II, IV - zimowe krajobrazy – kl. I, II

WIOSNA – radosne przebudzenie

1. Zajęcia przyrodnicze

a. w klasie

- Kolory i zapachy wiosny w lesie kl. I, II,

- Wiosenne przebudzenie zwierząt leśnych – kl. I,II,

- Pierwsze wiosenne kwiaty – kl. I, II

- Leśne rośliny chronione – kl. IV - Rośliny, które leczą – kl. IV

- Rośliny trujące– kl. IV

b. w terenie - Leśne zwiastuny wiosny – kl. I, II, IV - Co nowego w świecie mrówek - kl. IV - Leśny rezerwat przyrody wiosna – kl. I, II, IV 2. Prace w ogródku szkolnym - sianie roślin jednorocznych - odchwaszczanie sałatek - podlewanie grządek w czasie suszy 3. Dekoracje klasy i szkoły - ozdoby na okna i firanki w klasach – zawilce, konwalie - gazetki ścienne – „ Leśne krzewy”, „ Wiosenne kwaity” Obchody świąt szkolnych i klasowych - Wielkanocne jajko - Dzień Ziemi - Tydzień Konwalii – zajęcia tematyczne 4. Tradycje klasowe - powitanie wiosny - wybór wiosennego ucznia -Dzień Leśnika i Drzewiarza – spotkanie w leśniczówce - wiosenny bufet Konkursy tematyczne - wiosenne kwiaty - plastyczny - klasowe plakaty – ochrona przyrody 5. Zajęcia turystyczne - leśnymi ścieżkami przez Poręby i Zabrnie – wycieczka rowerowa – kl. I, II, IV - szukanie oznak wiosny w lesie – kl. I, II

LATO – zielono w około

1. Zajęcia przyrodnicze a. w klasie - Znaczenie lasu dla człowieka – kl. IV - Ocena prac o życiu mrówek – kl. IV - ciekawostki z życia mrówek – kl. I, II, IV - Odloty ptaków – kl. II, III - Łąka i jej mieszkańcy – kl. II, III, V - Ciekawostki z życia zwierząt – kl. II, III, V b. w terenie - Obserwacja przyrody w leśnym rezerwacie – kl. I, II, IV

2. Prace w ogródku szkolnym - prace pielęgnacyjne we wrześniu i czerwcu – kl. I, II, IV

3. Dekoracje klasy i szkoły - ozdoby na okna i firanki w klasach i na korytarzu - gazetki ścienne – „ Życie mrówek”

4. Obchody świąt szkolnych i klasowych - Dzień Dziecka - Dzień Lasu i Zadrzewiania

5. Tradycje klasowe - wybór letniego ucznia - konkursy - letni piknik pod lasem Konkursy tematyczne - las - wiedzowy

6. Zajęcia turystyczne - podchody leśne – kl. I, II, IV - leśni detektywi – wycieczka do lasu – kl. I, II, IV

„ CZTERY PORY ROKU” ŻÓŁTA KLASA – ŁĄKA PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2007 / 2008

JESIEŃ – już zachodzi czerwone słoneczko

1. Zajęcia przyrodnicze a. w klasie - Zmiany na łące w różnych porach roku kl. V - Zioła z naszych łąk – kl. V - Rośliny łąkowe – kl. II, III, V - Odloty ptaków – kl. II, III - Łąka i jej mieszkańcy – kl. II, III, V - Ciekawostki z życia zwierząt – kl. II, III, V b. w terenie - Łąka pod lasem – jesienne spostrzeżenia – kl. II, III, V - Schronienia zwierząt – kl. II, III

2. Prace w ogródku szkolnym - dosadzanie bylin i roślin cebulowych - zbieranie nasion - zabezpieczenie roślin na zimę

3. Dekoracje klasy i szkoły - ozdoby na okna i firanki w klasach i na korytarzu - gazetki ścienne – Lato i jesień na łące - jesienne trawy – bukiety - wystawa ziół i przypraw

4. Obchody świąt szkolnych i klasowych - Sprzątanie Świata – łąki przydrożne i w okolicy lasu - Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Święto Drzewa

5. Tradycje klasowe - spotkanie urodzinowe – jesienni jubilaci - ognisko – wybór ziemniaczanego króla - założenie śpiewnika o kwiatach

6. Konkursy tematyczne - jesienna plakietka urodzinowa

7. Zajęcia turystyczne - wycieczka na łąkę – kl. II, III - łąka w Podporąbce – kl. V

ZIMA – słonko świeci, śnieżek leci

1. Zajęcia przyrodnicze

a. w klasie - Łańcuchy pokarmowe na łące kl. II, III - Zimowe kryjówki zwierząt łąkowych – kl. II, III, - Skrzydlaci przybysze z północy – kl. II, III b. w terenie - Tropy zwierząt – kl. II, III, V - Zakładanie ptasiej kryjówki – kl. II, III

2. Dekoracje klasy i szkoły - ozdoby na okna i firanki w klasach - gazetki ścienne – „Jesień i zima na łące”, „ Zwierzęta łąk”

3. Obchody świąt szkolnych i klasowych - Wigilia, zabawa choinkowa - Tłusty Czwartek – pieczenie gofrów, Walentynki, Dzień Kobiet

4. Tradycje klasowe - spotkanie urodzinowe – zimowi jubilaci - zdrowe drugie śniadanie – ze spiżarki domowej - kuli, zabawy na śniegu

5. Zajęcia turystyczne - zimowe krajobrazy – kl. II, III

WIOSNA – wschodzące słońce

1. Zajęcia przyrodnicze

a. w klasie

- Kolory i zapachy łąki wiosną kl. II, III, V

- Wiosenne przebudzenie zwierząt łąkowych – kl. II, III,

- Powroty ptaków – kl. II, III

- Skowronek – zwiastun łąki – kl. II

- Budowa gniazda – kl. II

- Rośliny z łąki na sałatkę i do obiadu – kl. V

- Zielnik majowych traw – kl. II, III, V

b. w terenie

- Obserwacja roślin łąkowych – kl. II, III,

- Wiosenne rośliny łąk suchych i podmokłych – album fotograficzny - kl. V

2. Prace w ogródku szkolnym - sianie roślin jednorocznych, posadzenie sadzonek niezapominajek - odchwaszczanie sałatek - podlewanie grządek w czasie suszy

3. Dekoracje klasy i szkoły - ozdoby na okna i firanki w klasach - niezapominajki - gazetki ścienne – „ Zima i wiosna na łące” - wystawa nasion

4. Obchody świąt szkolnych i klasowych - Wielkanocne jajko - Dzień Ziemi - Tydzień Niezapominajki – zajęcia tematyczne

5. Tradycje klasowe - spotkanie urodzinowe – wiosenni jubilaci - wiosenny bufet sałatkowy Konkursy tematyczne - przebranie niezapominajkowe - zielnik traw - klasowe plakaty niezapominajkowe

6. Zajęcia turystyczne - szukanie oznak wiosny na łące – kl. II, III - wyprawa do bocianiego gniazda – kl. II, III - szukanie skowronka – kl. II - łąka w dolinie Łęgu – wycieczka rowerowa – kl. V

LATO – słoneczko nasze rozchmurz buzię

8. Zajęcia przyrodnicze a. w klasie - Gospodarcze i rekreacyjne znaczenie łąki – kl. II, III, V - Budowa trawy – kl. III - Ciekawostki z życia zwierząt – kl. II, III, V b. w terenie - Obserwacja przyrody na łące – kl. II, III, V Prace w ogródku szkolnym - prace pielęgnacyjne we wrześniu i w czerwcu

9. Dekoracje klasy i szkoły - ozdoby na okna i firanki w klasach i na korytarzu - gazetki ścienne

3. Obchody świąt szkolnych i klasowych - Indiański Dzień Dzieccka

4. Tradycje klasowe - spotkanie urodzinowe – letni jubilaci - truskawkowy piknik na łące i. Konkursy tematyczne - „ Przyjaciel łąki” - wiedzowy

6. Zajęcia turystyczne - wycieczka na łąkę – kl. II, III

„ CZTERY PORY ROKU” NIEBIESKA KLASA – WODA PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2008 / 2009

JESIEŃ – sztormowa pogoda

1) Zajęcia przyrodnicze a. w klasie - Poznajemy nasze morze – kl. I - Wakacyjne pamiątki znad morza – kl. III - Życie w kropli wody – kl. VI - Gąbki i jamochłony – KL VI - Mięczaki – ślimaki, małże i głowonogi – kl. VI - Ryby – wodne kręgowce – kl. VI - Płazy – zwierzęta dwóch środowisk – kl. VI b. w terenie - Opis rzeki i stawu na przykładzie Trześniówki i Krosyńca

2) Prace w ogródku szkolnym - posadzenie niezapominajek - dosadzanie bylin i roślin cebulkowych - zabezpieczenie roślin na zimę

3) Dekoracja klasy i szkoły - ozdoby na okna i firanki - gazetki ścienne- „ Krajobrazy nadmorskie” „Święto Marynarki Wojennej” - wystawa klasowa – Z wakacji nad morzem – kl. III

4) Obchody świąt szkolnych i klasowych - Sprzątanie Świata, Dzień Chłopaka - Pasowanie uczniów kl. I - Święto Zmarłych - Andrzejki, Mikołajki 5) Tradycje klasowe - ognisko pirackie - założenie śpiewnika piosenek o morzu

6) Konkursy tematyczne - „Święto marynarki wojennej” – plastyczny 7)

Zajęcia turystyczne

- wycieczka rowerowa nad Trześniówke i staw Krosyniec

ZIMA- bałwanki nie tylko ze śniegu

1) Zajęcia przyrodnicze

- Ryby – mieszkańcy mórz i rzek – kl. I

- Historia kropli wody – kl. III

- Woda w życiu człowieka – kl. III

- Woda słodka a słona – kl. III

- Z wyprawą na Grenlandię – kl. III

- Ukształtowanie oceanów – kl. VI - Bogactwa mórz i oceanów – kl. VI

- Wody na mapie świata– morza, zatoki, cieśniny- kl. VI

- Wody lądowe na mapie – kl. VI

2. Dekoracja klasy i szkoły - ozdoby klasowe - gazetki: „ Najki wodne w Polsce i na świecie”

3. Obchody dni szkolnych i klasowych - Wigilia szkolna, Zabawa choinkowa - Walentynki, Dzień Kobiet

4. Tradycje klasowe - zdrowe drugie śniadanie – produkty mleczne - Tłusty Czwartek - kulig lub zabawy na śniegu

5. Konkursy i zajęcia tematyczne - „Ryby mają głos” – konkurs plastyczny - Album zwierząt wodnych

WIOSNA- wiatr od morza

1. Zajęcia przyrodnicze

a. w klasie

- Nie zatruwajmy mórz – kl. I i III

- Ratujmy rośliny i zwierzęta lądowe i wodne– kl. I i III

- Mieszkańcy mórz i oceanów – kl. I i III

- Woda jako rozpuszczalnik – kl. VI b.

w terenie

- Obserwacja roślin nad rzeką, kanałem

- Badanie stanu czystości wód przydrożnych

2. Prace w ogródku szkolnym - sianie kwiatów jednorocznych - odchwaszczanie rabatek - podleganie w czasie suszy

3. Dekoracja klasy i szkoły - dekoracje w klasie - gazetki: „ Staw”, „ Krajobrazy nadmorskie Bałtyku”, „ To warto wiedzieć o wodach kuli ziemskiej”

4. Obchody dni szkolnych i klasowych - Dni morza - Wielkanocne jajko - Dzień Ziemi

5. Tradycje klasowe - drugie śniadanie wilków morskich

6. Konkursy i wystawy tematyczne - konkurs piosenki morskiej - wystawa „ Skarby morza”

7. Zajęcia turystyczne - wycieczka nad Łęg – obserwacja rzeki i roślin

LATO – zapach morza

1. Zajęcia przyrodnicze

1. w klasie - Morze i jego mieszkańcy – kl. I - Podróże po morzach i oceanach – kl. III

2. w terenie - Życie wielkiej rzeki – San – kl. VI 2. Prace w ogródku szkolnym - prace pielęgnacyjne

3. Dekoracja klasy i szkoły - ozdoby na okna, gazetki tematyczne

4. Obchody dni szkolnych i klasowych - Dzień Dziecka - pożegnanie klasy VI

5. Tradycje klasowe i wystawy - letni piknik nad wodą - wystawa prac związanych z innowacją

6. Zajęcia turystyczne - Biwak w Radomyślu nad Sanem – kl. VI - Wycieczka rowerowa nad rzekę Trześniówkę kl. I, III

Poprawiony: poniedziałek, 26 kwietnia 2010 21:17