Regulamin zachowania podczas przerw PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Uchwała nr 3/2007

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Furmanach

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu zachowania podczas przerw Regulamin opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.

REGULAMIN ZACHOWANIA PODCZAS PRZERW

1. Na korytarzach i klatce schodowej przemieszczamy się spokojnie, nie popychamy się, nie podstawiamy nóg, nie biegamy, nie rzucamy różnymi przedmiotami, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych.

2. Nie siadamy na parapetach okiennych i nie otwieramy okien bez pozwolenia nauczyciela, a także nie wychylamy się przez otwarte okna.

3. Po sygnale dzwonka na lekcję ustawiamy się przed salą, w której mamy kolejną lekcję.

4. Nie opuszczamy terenu szkoły. Nie wychodzimy do okolicznych sklepów lub do domu.

5. Kulturalnie zachowujemy się w toaletach szkolnych, nie niszczymy urządzeń sanitarnych zachowujemy czystość w toaletach.

6. We wzajemnych kontaktach posługujemy się poprawną polszczyzną, unikamy wulgarnych słów.

7. Nie niszczymy mienia szkolnego i prywatnego innych osób np. plecaków, gazetek.

8. Nie krzyczymy i nie rzucamy kamieniami na terenie szkoły.

9. Dbamy o porządek w szatni, podczas przerw śródlekcyjnych nie przebywamy w niej.

10. Zachowanie ucznia podczas przerw nie może zagrażać bezpieczeństwu własnemu i innych osób. Zabrania się bicia, zaczepiania, przezywania itp. Wszelkie problemy zgłaszamy dyżurującemu nauczycielowi Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.